آیت الله شیخ یحیی انصاری شیرازی رضوان الله تعالی علیه

طبقه بندی موضوعی

آیت الله محمد علی گرامی

عالمان ربانی واسطه بین خلق و خالق اند موجب استحکام اعتقاد مردم هستند و دیدار آنها انسان را به یاد خدا می اندازد ؛ ایشان رضای حق را بر هر چیز مقدم می دارند و اولین خصوصیت علمای ربانی مقدم داشتن رضای خداست  بر همه چیز.


آیت الله انصاری شیرازی  از شاگردان خصوصی درس و بحث های علامه طباطبایی بودند  و علاقه فراوانی به  مرحوم امام داشتند و در مسیر انقلاب بودند ، اوائل انقلاب بعض علما اعتراض می کردند که جواب این خونها را چه کسی می دهد ؟ ایشان فرمودند : این خونها را حور العین می دهند.

من به ایشان علاقه مند بوده و ارادت دارم و ابراز ارادت می کنم  آقای انصاری شیرازی  اهل مقاومت بودند و از مجاهدین هستند خدا ایشان را شفا ی عاجل بدهد و ما دعا گویشان هستیم ، ایشان از ذخیره های بزرگ حوزه هستند و بودند و امیدوارم بزرگداشت  آیت الله انصاری شیرازی و امثال این شخصیت ها موجب حرکت استکمالی طلاب گردد در یک کلمه ایشان فردی روشن و خدمتگزار و علاقه او به امام بی غل و غش و شفاف بوده و ما همواره به ایشان علاقه مند بوده ایم .

منبع: یادداشت ها و مصاحبه های یک خبرنگار.